Província de Barcelona


Santa Maria del Castell
(Balsareny, Bages)

41º 52,223'N ; 1º 52,903'E      
La primera notícia documentada que tenim del castell de Balsareny data de l’any 951, mentre que l’església no apareix en cap document fins l’any 1039, que la trobem en el testament d’Ingilberga, esposa de Guifré de Balsareny. Inicialment estava dedicada a Sant Iscle, advocació que va mantenir com a mínim fins l’any 1685. Posteriorment va ser dedicada a la Mare de Déu, que fins aquell moment era venerada en una capella lateral.

Malgrat que històricament havia format part del bisbat de Vic, des de l’any 1957 depèn de la diòcesi de Solsona.


L’edifici actual es va construir en el segle XII com a capella del castell de Balsareny. Està format per una sola nau, capçada a l’est per un absis semicircular llis. En la part central s’obre una finestra de mig punt i doble esqueixada, decorada amb una senzilla arquivolta.


La nau està coberta amb una volta de canó de perfil apuntat, que arrenca d’una senzilla motllura que recorre els murs laterals.


La porta original romànica s’obria en el mur sud, si bé actualment està cegada, doncs en entre el segles XVI i XVII es va obrir una de nova en el mur oest. La porta està formada per dos arcs de mig punt en gradació, l’exterior dels quals està resseguit per un senzill guardapols.


Al mur de migdia s'obren dues finestres de doble esqueixada. La més propera a la porta sembla correspondre a l'obra original i és de mig punt i doble esqueixada. L'altra, més propera a l'absis, també és de mig punt i doble esqueixada, però en aquest cas amb un arc monolític.

Finestra del mur sud    Finestra del mur sud

Creiem que aquesta finestra va ser construïda posteriorment, en el moment en que es van rebaixar els murs de la nau per obrir dos nínxols en la part més propera al presbiteri. El del costat nord va ser suprimit en construir la sagristia. 


També es va afegir posteriorment una capella en el costat nord, dedicada a la Mare de Déu. La imatge de Maria es conserva en l'actualitat en el castell, doncs durant la Guerra Civil va ser decapitat el Nen Jesús i tant la mare com el fill van perdre la mà amb la que beneïen.


Corona el mur oest un campanar de cadireta de dos ulls, que han estat parcialment cegats. Sota seu, s’obre una finestra de mig punt i doble esqueixada.


Des d’aquí volem agrair a l’associació d’Amics del Castell de Balsareny per acompanyar-nos i permetre’ns la visita a aquesta capella.