Província de Barcelona


Torre Balldovina
(Santa Coloma de Gramanet, Barcelonès)

41º 26,817'N ; 2º 12,565'E
Els seus orígens es remunten al segle XI, quan es va edificar la torre circular, coneguda com Torrassa o Torratxa. La seva funcionalitat era la de torre de guaita i defensa de la ciutat de Barcelona. Apareix documentada per primera vegada en l'any 1020, amb el nom de Turris Baldovin, ja que un tal Ballduvino era el senyor de la fortalesa.


A partir del segle XIII la torre va patir nombroses modificacions, ja que no era necessària per a la defensa de la ciutat. De mica en mica es va anar transformant en un mas dedicat a l'explotació agrària. A finals del segle XV es va ampliar la zona residencial amb un edifici format per tres crugies i perímetre curvilini, seguint el perímetre de l'antiga torre. Ja en el segle XIX es construí un nou edifici en estil modernista i s'hi va fer un gran jardí. En 1972 l'ajuntament de Santa Coloma va comprar l'edifici, que havia estat abandonat en les dècades anteriors i s'estava degradant considerablement. Deu anys més tard s'iniciaren les obres de restauració i les d'adequació com a museu de la ciutat. 


És l'únic edifici romànic del Barcelonès nord que ens ha arribat íntegre fins els nostres dies. Es tracta d'una torre de planta circular i de 19 metres d'alçada, coronada amb merlets, força restaurats. 


El gruix dels seus murs es va aprimant a mesura que pugem un pis. Dos grans arcs rebaixats servien de suport als terres de fusta de les dues darreres plantes.

Arc de pedra       Arc de pedra


En la segona planta s'obre una porta de mig punt amb llinda, que segurament era l'entrada original.

Porta d'accés       Porta d'accés


En aquest pis s'obren diverses finestres em forma d'espitllera. 


En el primer pis s'obre una altra porta amb arc de mig punt, que té aparença d'haver estat afegida o molt reformada.


La resta d'obertures van ser fetes en època moderna.