Aragó - Província de Saragossa


Santa Maria de Concilio
(Murillo de Gàllego, La Foia d'Osca)

42º 18,324 'N ; 0º 44,634'O      
Petita església aixecada en el segle XII i construïda amb carreus ben tallats i disposats en fileres regulars. Destaca per tenir una capçalera més alta que la resta del temple, degut a les reformes que ha patit el temple al llarg dels segles. L’absis i el presbiteri són romànics, mentre que la nau va ser refeta posteriorment.


Tant la nau com el presbiteri presenten coberta de fusta, mentre que l’absis presenta una volta de guix d’època barroca i un retaule de la mateixa època. En ell es venera una còpia de la imatge romànica, que va ser robada.


L’absis presenta una finestra en la seva part centrada. Era de mig punt i doble esqueixada, però va ser cegada en construir el retaule.


L'interior del temple estava decorat amb pintures murals, datades a finals del segle XIII o principis del XIV. Aquestes pintures van ser arrencades dels murs del temple i traslladades al Museu Diocesà de Jaca. Incomprensiblement i malgrat que el museu presumeix de tenir una gran col·lecció de pintura romànica, no es poden contemplar i estan conservades en els magatzems. Dels dotze fragments que es van portar del temple, només un està exposat. No em cansaré de denunciar aquest fet. Durant uns anys, els nous criteris de museització van comportar la reducció de peces visibles en les exposicions permanents. Aquesta minimització de les col·leccions respon a la idea de simplificar les visites als museus per fer-les més atractives als turistes i que aquests centrin la seva atenció en unes poques "obres selectes" i no es sentin aclaparats per tanta obra... Però com pot entendre i captar el sentit d'una obra un visitant si l'han mutilada, si només li mostren una part?  Algú s'imagina que s'eliminessin personatges del quadre del Gernika o de les Menines? Doncs és el mateix... Un absis és una obra complerta. Ometre unes escenes i ensenyar unes altres és manipular l'obra i per tant un menyspreu i un insult cap al visitant, al que li estan dient que pot veure i que no.

En el museu només es pot visualitzar l'escena del davallament de la Creu.

Davallament de Crist    Fragment del Davallament de Crist

Si voleu veure la resta de les pintures, podeu consultar la pàgina Patrimonio de Huesca, on hi ha fotografies d'algunes d'elles. Aquestes escenes corresponen tant a l'Antic com al Nou Testament. Les que es han arribat, més o menys fragmentades, fins als nostres dies representen la creació d'Adam i Eva, la prohibició de menjar de l'arbre del Paradís, Adam i Eva cauen en la temptació i per tant són expulsat del Paradís. Com a conseqüència d'haver estat expulsats, hauran de treballar, per això veiem a Eva filant  i a Caim i Abel portant les seves ofrenes. També estan representats Lamec i Tubal Caim.

Hi ha altres escenes de l'Antic Testament entre les que destaquen la de Samsó lluitant amb el lleó i la de David matant a un fera.

En canvi, del Nou Testament no s'han conservat gaires escenes. Veiem la presentació de Jesús en el temple, l'entrada a Jerusalem i les Tres Maries davant el Sepulcre.

Exteriorment l'absis presenta decoració sota la teulada. La cornisa està recolzada en mènsules esculpides amb figures humanes, animals i motius geomètrics.

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida 

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida 

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida 

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida 


S'accedeix al temple per una porta oberta en el mur sud. Està formada per dos arcs de mig punt en gradació, l'interior més estret.


Corona el mur oest un campanar de cadireta de dos pisos amb un ull en el nivell superior i dos en l'inferior.


Dins el temple es conserva un sarcòfag antropomorf que es va trobar pels voltants del temple.

A ponent de l’església veiem un edifici que té l’aparença d’un corral o paller, però que va formar part del monestir mossàrab de San Benito, destruït per un gran incendi. En el mur oest podem veure una imposta bisellada i l’arrencada d’un arc adovellat de ferradura. Per la part interior del paller també es poden veure els dos muntants.