Principat d'Astúries


Església de Sabugo
(Avilés)

43º 33,634'N ; 5º 55,410'O   
Es va iniciar la seva construcció a finals del segle XII per cobrir les necessitats religioses del barri de Sabugo, situat fora de la muralla, que encerclava la vila d'Avilés. 


Està formada per una sola nau acabada en un absis semicircular, precedit d'un ampli tram presbiterial. L'absis està dividit exteriorment en tres espais mitjançant dues columnes adossades, acabades en senzills capitells. En l'espai central s'obre una finestra de mig punt i de doble esqueixada.


L'interior del temple està totalment reformat. Malgrat tot es conserva l'arc triomfal. Està format per dos arcs lleugerament apuntats, protegits per un guardapols decorat amb botons florals. L'arc exterior està esculpit amb un motiu de ziga-zaga.  Tots dos arcs estan recolzats en dues parelles de columnes, que tenen els capitells esculpits amb motius vegetals i animals.

S'accedeix a l'interior a través de dues portes: una situada en la façana oest i una en el mur sud. Aquesta darrera va ser la primera en construir-se.


Està formada per tres arquivoltes de mig punt en gradació, protegides per un guardapols escacat. Les dues més exteriors estan decorades amb dents de serra i botons.


Les arquivoltes es recolzen en dos parells de columnes amb els capitells ricament esculpits. En el costat esquerre trobem motius vegetals, entre els que podem veure un cap humà. El capitell més exterior del costat dret té esculpits dos quadrúpedes units pel cap, mentre que en l'interior tornem a trobar motius vegetals i un cap humà.

Capitells portalada sudCapitells portalada sud

La portalada estava coronada per un teuladet amb mènsules i metopes esculpides.

Mènsules esculpidesMènsules esculpides

Mènsula esculpida


La construcció del temple es va prolongar durant el segle XIII, fet que va provocar que la portalada del mur oest es construís ja amb un estil que anuncia l'aparició del gòtic. Va ser construïda en un cos que sobresurt de la façana. Està formada per quatre arquivoltes apuntades, que ens recorden a les de la veïna església de Sant Nicolau de Bari, tot i que són de factura més senzilla. Protegeix el conjunt un guardapols decorat amb botons florals.


Les arquivoltes es recolzen en tres parells de columnes amb els capitells esculpits. Aquests es prolonguen pels muntants de la primera arquivolta. Entre els motius que podem veure esculpits trobem aus i quadrúpedes enfrontats, motius vegetals i caps humans.


En la primera dovella de cadascun dels muntants de la primera arquivolta hi ha esculpida una creu grega circumscrita.


La línia d'imposta on descansen les arquivoltes està decorada amb dents de serra. Es prolonga per tot el cos de la portalada. En els dos extrems es van esculpir uns caps humans.

Cap esculpit en la impostaCap esculpit en la imposta

 


Com en el cas de la porta sud, està protegida per un teuladet. Aquest es recolza en una cornisa esculpida amb botons, motius vegetals i creus circumscrites. Unes mènsules decorades serveixen de suport a la cornisa. Completen els elements escultòrics les mètopes decorades amb motius vegetals.


El temple estava dedicat a Sant Tomàs de Canterbury, però en construir-se un nou temple en 1903, degut a a l'augment de població en la zona, es va abandonar el culte. Actualment s'utilitza com a equipament cultural en el que es realitzen exposicions, concerts i altres actes de caire social.