Principat d'Astúries


Santo Tomás de Coro
(Coro, Villaviciosa)

43º 27,576'N ; 5º 23,984'O   




Temple edificat en la segona meitat del XIII, com la veïna capella dels Sants Màrtirs, amb la que té moltes semblances en la seva estructura i distribució, tot i que presenta una major riquesa decorativa.


Té una sola nau rectangular, amb coberta de fusta, acabada en un absis quadrat. Aquest està cobert amb una volta de canó apuntada, que es recolza en una imposta amb tres mènsules i un capitell esculpits amb motius antropomòrfics.


La nau i l'absis es comuniquen mitjançant un arc apuntat, amb dues arquivoltes llises, que es recolza en tres columnes a cada costat. Aquestes tenen els seus capitells esculpits de manera tosca amb figures humanes i animals.

En el mur est de l'absis s'obre una finestra de mig punt. Per la part exterior està decorada amb una arquivolta, que es recolza en dos capitells esculpits amb motius florals.


El temple té dues portes d'accés. La del costat sud està formada per un senzill arc de mig punt adovellat.


En el costat dret de la porta trobem esculpida una flor de quatre pètals.


La del mur oest té dues arquivoltes apuntades, protegides per un guardapols, esculpit amb boles i tres figures humanes molt arcaiques.   


En la part exterior de l'angle sud-est de la nau, sota la teulada, trobem una mènsula esculpida amb un cap humà.


Posteriorment es va afegir una sagristia en el costat dret de l'absis, un porxo adossat als murs oest i sud i un campanar de cadireta que corona el mur oest.