Principat d'Astúries


Santa Maria de Piedeloro
(Piedeloro, Carreño)

43º 34,302'N ; 5º 48,478'O   
Temple edificat a finals del segle XII i inicis del segle XIII. Està formada per una única nau, que originàriament estava acabada en un absis semicircular. En el segle XIV es va enderrocar l'absis i es va construir un de nou gòtic de planta quadrada. La capçalera està coberta amb una volta d'aresta, els nervis de la qual descansen en quatre mènsules decorades amb motius vegetals i geomètrics. En la clau de volta podem veure un gran medalló, sustentat per quatre monjos esculpits, on està representada la Mare de Déu.

També cal destacar l'arc triomfal. Està format per tres arquivoltes de mig punt sustentades en tres parells de columnes amb el fust llis i capitell decorat.

Durant la Guerra Civil va ser incendiada i es va perdre la coberta de fusta original. Actualment la nau esta coberta amb volta de canó.


El temple originàriament tenia tres portes d'accés: una als peus de l'església i una a cada banda de la nau. La del costat nord està tapiada.

La més interessant és la que trobem als peus de la nau. Està formada per tres arquivoltes de mig punjt decorades amb motius geomètrics i zigzag. Aquestes estan sustentades tres parells de columnes. La parella interior tenen el fust més gruixut que les exteriors. Els capitells estan decorats i en el costat esquerre es poden identificar cavalls al voltant d'un arbre, aus i motius geomètrics. Els del costat dret, en canvi, representen figures humanes i motius vegetals.

La façana està protegida per un porxo, reconstruït recentment, que es sustenta en una imposta decorada amb motius geomètrics. Sota la imposta hi ha unes mènsules llises que s'intercalen amb pedres esculpides amb flors i estrelles.


La portalada del mur sud també està protegida per un porxo, que es va refer darrerament. La decoració que trobem és molt més senzilla que en la porta principal. Està formada per dues arquivoltes lleugerament apuntades. L'exterior està decorada amb motius geomètrics. Als costats de la porta trobem dues columnes amb capitells esculpits amb volutes espirals, similars als del capitell exterior dret de l'altra porta, però més el·laborats.