Galícia - Província d'A Coruña


Santa Maria das Areas
(Fisterra)

42º 54,108'N ; 9º 15,855'O    
Església vinculada al camí de Sant Jaume, doncs molts pelegrins finalitzaven el seu viatge a Fisterra (fi del món conegut). Només s’ha conservat un document d’època medieval que faci referència a aquest temple i és el testament d’Urraca Fernández, filla del comte Fernando Pérez de Traba, de l’any 1199.


El temple està format per una sola nau, capçada a l’est per una capçalera plana, coberta amb una volta de creuria i molt més baixa que la resta del temple.

Interior del temple   Vista general

En la part central de l’absis s’obre una finestra de mig punt, decorada interna i externament amb un arc recolzat en columnetes, que tenen els seus capitells vegetals.


Exteriorment, l’absis està flanquejat per dues pilastres, en una de les quals podem veure un carreu amb una inscripció de difícil interpretació.


La nau, en canvi, presenta una coberta de fusta, sostinguda per tres arcs apuntats, que es recolzen en semicolumnes adossades als murs laterals.


Aquestes tenen capitells decorats amb motius vegetals.

Capitell vegetal   Capitell vegetal  Capitell vegetal

La unió entre l’absis i la nau es realitza mitjançant un doble arc apuntat, que es recolzen en columnes amb els capitells decorats amb elements vegetals.

Capitell vegetal de l'arc triomfal    Capitell vegetal de l'arc triomfal

Als peus de la nau s’alça un cor elevat, que es recolza en tres arcs apuntats.


Aquests descansen en dues columnes, que tenen uns capitells esculpits de manera molt tosca. En un d’ells podem veure a quadrúpedes, mentre que l’altre és de tipus vegetal.

Capitell amb quadrúpedes   Capitell vegetal

Al llarg dels segles es van afegir capelles laterals i la torre campanar, modificant l’estructura original del temple.

Torre campanar     Capella lateral

Malgrat això, en alguns fragments dels murs nord i sud, encara es poden veure les mènsules decorades on es recolza la cornisa.

Mènsules esculpides   Mènsules esculpides

Mènsules esculpides


S’accedeix al temple per dues portes. La més interessant la trobem en el mur oest, precedida per un porxo de factura posterior. Està formada per dos arcs de mig punt en gradació, que descansen en dues parelles de columnes.


Els seus capitells presenten decoració vegetal amb boles, molt erosionats. Resseguint l’arc exterior trobem un guardapols escacat.


A l’esquerra de la porta veiem una de les creus de consagració que podem trobar en aquest temple.


En la part superior d’aquest mur hi ha una finestra d’arc de mig punt i una esqueixada, al costat de la qual hi trobem l’escut de la família Altamira, benefactors de l’església.


En una de les capelles es venera la imatge del Sant Crist de Fisterra, datada en el segle XIV.