Província de Lleida


Sant Martí de Borén
(Alt Àneu, Pallars Sobirà)

42º 39,612'N ; 1º 04,862'E       
El lloc de Borén apareix documentat per primera vegada l'any 908, quan l'abat de Gerri i el comte de Pallars es van intercanviar alguns bens, entre ells un situat dins el terme de Boraehnne.

En els segles XIII i XIV, aquest indret apareix vinculat al monestir de Santa Maria de Gerri, fins que en 1368 l'abat va cedir-lo al comte de Pallars Sobirà.

L'església actual es barroca, probablement del segle XVIII.Només conserva d'època medieval la porta d'accés. Està formada per dues arquivoltes, lleugerament apuntades i decorades amb incisions a mode de falses columnes.


Protegeix el conjunt un guardapols decorat amb flors de sis pètals circumscrites.


Aquesta decoració es repeteix en les impostes on descansen els arcs.

Detall de la imposta del costat esquerre   Detall de la imposta del costat dret

Al damunt de la porta i mig amagat per una reixa, hi ha una imatge de Sant Martí a cavall, partint la seva capa amb l'indigent.


En l'interior del temple encara es conserven dues piques de pedra. La primera es troba a la dreta de la porta d'entrada, encastada en el mur. Es creu que inicialment era utilitzada com a pica baptismal o pica d'olis, desprès reconvertida en beneitera. Té forma rectangular. En l'angle esquerre veiem un rostre humà. A la dreta, en canvi, hi ha un lleó amb cara humana. Està datada a finals del segle XII o principis del XIII.

L'altra pica té forma semicircular i es recolza en una columna rectangular. Està decorada externament amb dues franges amb motius vegetals i de tipus ondulant.