Província de Girona


Sant Pere de Galligants
(Girona,Gironès)

Claustre

És tracta d'un claustre de planta rectangular i reduïdes dimensions. Els costats nord i sud són més llargs i estan formats per sis arcades de mig punt, mentre que als costats est i oest només en trobem quatre. Al mig de cada ala del claustre podem trobar una espècie de contrafort sustentat per cinc columnes, un cas únic en el romànic català, tan sols comparable a l'ala est del claustre de Santa Maria de Vilabertran.  Per sobre de les arcades podem veure unes arcuacions cegues que es recolzen en mènsules esculpides amb caps d'animals i elements florals. La majoria de les mènsules estan molt deteriorades, conservant-se en bon estat únicament les de l'ala sud.

Claustre Sant Pere Galligants    Claustre Sant Pere Galligants


El claustre va ser sobrealçat amb noves dependències ja en època moderna.


Galeria nord
Formada per sis arcs que es recolzen en disset columnes amb capitells decorats bàsicament amb motius vegetals i animals. Destaca un dels capitells que hi ha sota el contrafort central, on s'observen set monjos i una abat amb el seu bàcul. També s'hi poden veure capitells decorats amb figures humanes entre motius vegetals.

Capitells ala nordCapitells ala nordCapitells ala nord

Capitells ala nordGaleries nord i estCapitells ala nord

Capitells ala nordGaleria nordGaleria est
En tractar-se d'una dels galeries petites del claustre només hi trobem quatre arcades, sustentades per tretze capitells. En aquest cas la decoració es limita a elements vegetals com poden ser fulles d'acant, pinyes i palmes o zoomòrfics entre els que trobem lleons, sirenes ocell i d'altres aus.

Capitells galeria estCapitells galeria estCapitells galeria est

Mènsules galeria estGaleria sud
Els seus sis arcs acaben en disset capitells decorats principalment amb elements vegetals (pinyes, cintes entrellaçades, palmes, ...) i animals com lleons i ocells.

Capitells galeria sudCapitells galeria sudCapitells galeria sud

Arcades galeria sudCapitells galeria sudCapitells galeria sud

Capitells galeria sudCapitells galeria sudCapitells galeria sud

Mènsules galeria sudCapitells galeria sudMènsules galeria sudGaleria oest
Els tretze capitells d'aquesta ala estan esculpits amb elements vegetals i animals a excepció de dos dels que sustenten el contrafort central. En el del costat dret podem veure a quatre dansaires cap per avall en les cantonades. Les figures centrals representen a un bisbe amb un calze a la mà i alguns músics. L'altre capitell amb figures humanes és sense cap mena de dubte el més interessant de tot el claustre. Situat en el costat esquerre d'aquest grup de cinc columnes, es representen les escenes de l'Anunciació, el Naixement de Jesús, l'Adoració dels Reis i a la Verge amb el Nen a la falda i Sant Josep al seu costat.

Capitells galeria oestCapitells galeria oestCapitells galeria oest

Capitell galeria oestCapitell galeria oestCapitell galeria oest

Capitells galeria oestCapitells galeria oestCapitells galeria oest

Capitells galeria oestCapitells galeria oest