Principat d'Andorra


Sant Climent de Pal
(Pal, La Massana)

42º 32,754'N ; 1º 28,511'E
La primera notícia que tenim del lloc de Pal data del 1112, si bé el temple no apareix documentat fins dos segles més tard.


El temple conserva gran part de la seva factura romànica, si bé ha patit algunes modificacions al llarg dels segles. De fet en el segle XVII es va afegir una capella en el mur nord, que es va haver d'excavar a la roca. Posteriorment es va ampliar per aquest sector, tal i com es pot veure en el mur oest.  


També es va reformar l'absis a finals del XVII o principis del XVIII. Es va substituir l'original romànic, que era semicircular, per una capçalera plana. El temple té una sola nau coberta amb una volta de canó.

Capçalera      Interior del temple

En l'interior del temple es conserven fragments de pintures murals  del segle XVI. Aquestes es van descobrir durant unes obres de restauració, que es van portar a terme en 1970. Estaven amagades sota una capa de calç.

Detall de les pintures murals      Detall de les pintures murals

Les pintures del mur sud va ser malmeses en obrir una nova finestra en el segle XVIII i tapar les finestres romàniques. En els fragments que es conserven es poden veure motius vegetals i uns personatges molt deteriorats.


En l'interior del temple es conserva una pica baptismal de granit i sense cap decoració. Està datada a finals del segle XII. Està situada als peus de la nau, en el que en algun moment va ser una porta d'accés. De la mateixa època també és una pica d'olis que es conserva en la sagristia. En aquest cas també es conserva la tapa de fusta.


S'accedeix al temple a través d'un porxo reconstruït durant la restauració del 1970. Està adossat al mur sud, on es va tornar a obrir la porta d'accés al temple romànica.


Adossat al mur nord trobem una torre de campanar. Té planta quadrada i tres pisos amb finestres geminades en els seus murs. Els mainells estan formats per una senzilla pedra dreta on es recolza una altra en forma trapezoïdal, que sustenta els arcs.


En el pis superior les finestres geminades són dobles, a excepció del mur nord. Són les úniques que trobem a Andorra d'aquesta tipologia.


Les finestres del segon i tercer pis tenen al seu damunt un fris d'arcuacions llombardes.