País Basc / Euskadi - Àlaba / Araba


Capella d'Andra Mari d'Ullíbarri-Arana / Uribarri-Harana
(Harana / Valle de Arana)

   42º 45,700'N ; 2º 19,169'O    
La Vall d’Arana ha estat un pas important ja des d’època romana, com ho demostren les diferents restes arqueològiques trobades. El rei Alfons X, conscient de la importància d’aquesta vall va concedir la carta de població a la vila de Kontrasta, a la que estava vinculada Uribarri, en el segle XIII. Ja en el segle XVI s’instal·la a Uribarri la família Lazcano, on construirà el seu palau.   


No tenim notícies d’aquest temple fins al segle XVII, en que apareix sota l’advocació de Nuestra Señora del Prado o en documents del segle XIX la trobem com Nuestra Señora de Benguraldea. Tot sembla indicar que aquestes tres advocacions corresponen al mateix edifici, si bé no hi ha una certesa del 100 %.

Està formada per una sola nau rectangular i una capçalera semicircular, lleugerament més baixa i estreta. L’absis està cobert amb una volta de quart d’esfera, que conserva un fragment de pintures de factura posterior. En la part central del tambor absidal s’obre una finestra de mig punt i una sola esqueixada, sense cap decoració. Sota la cornisa de l’absis trobem nombroses mènsules sense cap decoració.


La nau i l’absis estan separats per un arc triomfal doble i de mig punt, que descansa en pilastres.


S’accedeix al temple per una porta oberta en el mur sud. Està formada per dos arcs de mig punt, lleugerament peraltats, en gradació, protegits per un guardapols escacat. A banda i banda de la porta trobem dues bases de columna d’origen preromànic, decorades amb motius vegetals molt simples. Estan molt erosionats degut a la seva ubicació i passen totalment desapercebuts per al visitant.

Porta d'accés   Detall del guardapols

En el mur oest es va obrir una porta en època moderna i cegada actualment. 

Porta del mur oest