País Basc / Euskadi - Àlaba / Araba


Nuestra Señora de la Asunción de Luzuriaga
(San Millán/Donemiliaga)

42º 53,102'N ; 2º 23,571'O    
La primera menció al lloc de Luzuriaga que ens ha arribat data de l'any 1257, quan apareix en la relació de pobles que va fer el bisbe Aznar. En trobar-se en el camí de Sant Jaume que unia Guipúscoa amb Àlava pel pas de Sant Adriàn, la localitat va gaudir d'una certa prosperitat a partir del segle XIII, arribant a tenir un hospital de peregrins en el segle XVI. Precisament en aquest segle es va reformar el temple i es va construir l'edifici que podem veure en l'actualitat. Està format per una sola nau, dividida en dos trams coberts amb voltes estrellades. Per sort, es va conservar la portalada romànica, protegida per un porxo del segle XVII. Està formada per quatre arquivoltes apuntades. Conserva part de la policromia amb que ha estat decorada al llarg dels segles.


Les arquivoltes parelles estan decorades amb un bossell i un fris de dents de serra per la part més exterior. La tercera arquivolta, en canvi, té decoració vegetal a base de flors de card o eguzkilore, una planta molt popular al País Basc. Com en el cas de les arquivoltes parells, té un fris de dents de serra per la part exterior.

L'arquivolta més interior és la més interessant. Presenta una decoració a base d'un escacat per la part superior i de bossell per l'inferior. En la clau i en els extrems de l'arc trobem tres medallons. Aquesta decoració la trobem també en la propera església de San Martín de Gazeta i en l'església d'Okina. En aquests dos casos els medallons són llisos i no presenten cap decoració, per que probablement estaven pintats, però en el cas de Luzuriaga estan esculpits. En el de la clau es va representar a un Agnus Dei. En el del costat esquerre veiem a un àngel músic i en el dret hi ha un lleó rampant molt erosionat.

Medalló amb l'Agnus Dei

Medalló amb l'àngel músic   Medalló amb el lleó

El conjunt està protegit per un guardapols decorat amb motius vegetals molt carnosos. Prop dels extrems de l'arc veiem a un lleó i una bèstia amb banyes.

Detall del guardapols   Detall del guardapols
Però el més interessant són les dues mènsules en que descansa el guardapols. A l'esquerra veiem el rostre d'una dama noble, amb un cabell finament esculpit i una diadema amb una pedra preciosa al front. En l'altre extrem tenim la cara d'un home amb melena i barba i coronat. Un cop més ens trobem, molt probablement, davant la representació dels patrocinadors del temple romànic al qual pertanyia aquesta portalada.

Cap de la dama noble   Cap de l'home coronat
Els arcs descansen en una imposta decorada amb flors de quatre pètals, entre les que trobem una cara humana.

Sorprèn que les arquivoltes tinguin tanta i tan rica decoració i en canvi, no existeixin capitells com a tals, si no que son simples incisions en forma de volutes. Aquests "capitells" descansen en brancals en forma de bossell en els angles.

Detall de la portalada   Detall de la portalada

Detall de la portalada   Detall de la portalada