País Basc / Euskadi - Àlaba / Araba


Nuestra Señora de la Asunción d'Ordoñana/Erdoñana
(San Millán)

42º 52,437'N ; 2º 22,650'O    
El lloc de Erdongana apareix citat en la relació de poblacions que pagaven tributs a San Millán de la Cogolla. En 1332 va ser unit a Salvatierra per decisió del rei Alfons XI.


El temple actual data de la segona meitat del segle XVI, moment en que es refà l'edifici. Està format per una sola nau, coberta amb grans voltes de tercelets. En la capçalera podem observar un retaule del segle XVII, obra de Miguel de Zozaya, Diego Mayora i Juan Pérez de Mezquia.


De l'edifici romànic anterior no ens han quedat gaires restes. La més important és la porta d'accés, datada a finals del segle XII o principis del XIII i formada per cinc arquivoltes apuntades.


Les senars estan decorades amb bossells, mentre que les parelles presenten decoració a base d'escacats, que flaquegen una motllura còncava.


En el vèrtex del segon arc veiem dos caps humans. Trobem dos caps més en el quart arc, en aquest cas estan separades i creiem que representen als patrocinadors del temple. La del costat esquerre presenta barballera. En la tercera i cinquena arquivolta trobem altres dos caps, menys definits que els anteriors. Malauradament, les capes de pintura no ens permeten gaudir dels detalls de la portalada, ni de la policromia que s'entreveu a sota.


Els arcs descansen directament en els brancals, on es simulen columnes i capitells. Aquests són majoritàriament vegetals, si bé es troben molt erosionats.

Capitells de la porta d'accés  Capitells de la porta d'accés

Podem trobar més elements de l'antic temple aprofitats entre els murs de la construcció actual. Prop del òcul del mur sud veiem fragments de motllures i d'arcs. També sobre el pòrtic troben les restes d'una falsa columna amb un capitell vegetal.

Fragment de mur amb restes de l'antic temple  Restes de l'antic temple

En les obertures en forma de merlet que hi ha sota la teulada veiem més columnes i capitells procedents del temple romànic.

Restes de l'antic temple   Restes de l'antic temple

Restes de l'antic temple


Tot i ser d'un estil i època diferents als que analitzem en aquesta web, volem destacar la figura orant de Don Pedro Ruiz de Ordoñana, que va construir la capella de Sant Antoni, situada en el costat nord del temple, a la tornada de Mèxic, on va fer fortuna.