País Basc / Euskadi - Àlaba / Araba


La Natividad d'Oto Goien-Hueto Arriba
(Vitòria-Gasteiz)

42º 53,485'N ; 2º 48,040'O    
El lloc de Oto apareix citat per primera vegada en la Reja de San Milán de la Cogolla, un escrit del 1025 on s'indica el tribut que pagava la població al cenobi. En aquest cas compartia els tributs amb el nucli de Hueto Abajo-Oto Barren. Posteriorment el trobem documentat amb el nom de Oto de Suso. En el segle XIX es va unir al seu veí homònim, amb el que van formar el municipi de Los Huetos, que va ser annexionat a Vitòria-Gasteix en 1975.      


L'església, dedicada a la Nativitat, és un edifici aixecat a finals del segle XII i principis del XIII. Està formada per una sola nau, coberta amb una volta apuntada i dividida en tres trams amb dos arcs torals, recolzats en pilastres.


La capçalera està formada per un absis semicircular, precedit d'un tram presbiteral, cobert amb volta apuntada, però de menor alçada que la nau. El tambor absidal es divideix externament mitjançant dues línies d'imposta sense decoració. Per sobre de la línea inferior s'obren tres finestres, formades per tres arcs de mig punt en gradació, amb l'aresta bisellada.  Només les dues finestres laterals són visibles des de l'interior, tot i que parcialment, doncs un retaule barroc tapa la central. En ell es venera una imatge de la Mare de Déu del segle XIII.


La línia d'imposta superior recorre les finestres en la unió entre els arcs i els brancals. Sota aquesta imposta hi ha un motiu esculpit, que no hem sabut identificar.


En el mur sud del presbiteri s'obre una finestra similars a les que acabem de veure en l'absis i que en aquest cas si podem veure complerta per la part interior.


La nau i el presbiteri s'uneixen mitjançant un arc triomfal apuntat doble, que descansa en dues parelles de semicolumnes adossades a una pilastra. Els capitells del costat esquerre presenten una decoració vegetal. mentre que els del costat dret tenen esculpits peixos i serps amb les cues enroscades en forma d'espiral.

S'accedeix al temple per una porta oberta en el mur sud i actualment protegida per un porxo de factura moderna.


La porta està formada per tres arcs de mig punt en gradació. El més interior és llis, però els dos exteriors estan decorats. L'arc central presenta una mitja canya i fulles d'acant, mentre que l'exterior presenta un bossell i boles encaputxades.


Aquests dos arcs exteriors descansen en dues parelles de columnes, inspirades en la Porta Speciosa d'Estíbaliz. Els fusts de les columnes exteriors estan decorats amb un motiu de cistell, mentre que els interiors tenen flors de quatre pètals i en els espais que es creen entre ells hi ha un botó.

Columnes del costat esquerre   Columnes del costat dret

El capitell exterior del costat esquerre presenta una decoració vegetal molt esquemàtica. Els dos capitells interiors estan esculpits amb tiges entrellaçades, mentre que l'exterior dret té un cap humà envoltat per motius vegetals.

Capitells del costat esquerre   Capitells del costat dret

Corona el mur oest un campanar de cadireta de dos cossos. L'inferior, on s'obren dos ulls apuntats, és d'època romànica. El superior, amb un sol ull, es va construir en el segle XVII.


En l'interior del temple es conserva una interessant pila baptismal, datada en el segle XIII, que mostra perfectament la transició entre el romànic i el gòtic. En la part superior del vas podem veure uns arquets trilobulats dins dels quals hi ha esculpits diferents personatges. Veiem a apòstols, profetes, personatges religiosos, entre ells un capellà oficiant i frares franciscans. També es va representar l'Anunciació, amb l'arcàngel Gabriel i Maria ocupant cadascun d'ells un arc.

En la franja intermitja veiem esculpits un Agnus Dei i dos lleons rampants que flanquegen una fortalesa (serà una al·lusió a l'heràldica de Castella i Lleó?). També veiem dues àligues que tenen entre les seves urpes a un conill, un monstre alat, flors de sis pètals i flors en forma de cor, òculs amb traceries gòtiques i algunes creus. En el nivell inferior tornem a trobar els lleons i el castell, flors en forma de cor i òculs lobulats, així com flors de llis.

La pica baptismal s'aixeca sobre un peu decorat amb fulles de vinya i gotims de raïm.

Malauradament, en la nostra visita al temple no vam trobar ni les complicitats ni la informació necessària per a poder accedir a l'interior del temple i oferir-vos imatges de l'interior. Esperem tenir més sort en futures visites a la zona.