País Basc / Euskadi - Àlaba / Araba


Nuestra Señora de Elizmendi de Kontrasta
(Harana / Valle de Arana)

   42º 46,129'N ; 2º 17,614'O    
El lloc de Kontrasta es troba en la Vall d’Arana, un lloc de pas des de l’antiguitat, com ho demostren les nombroses restes arqueològiques trobades a la zona. Comunicava la Llanada Alabesa amb la zona d’Estella, a Navarra. Per aquest motiu, en ser una zona de frontera, el rei Alfons X li va atorgar al nucli de Kontrasta el fur de Vitòria, l’any 1256, per tal de reforçar-lo com a punt estratègic de defensa del regne.   


El temple sembla que es va construir en el segle XII, tot i que alguns estudiosos avancen la data de construcció un segle abans, sense que les conclusions a les que arriben siguin definitives.

Està formada per una nau, molt alterada al llarg dels segles i una capçalera semicircular.


L’absis està fet amb grans carreus entre els que trobem nombroses làpides romanes, decorades amb díscols solars, estrelles, rosetes o fins i tot podem veure als difunts esculpits.

Làpida romana   Làpida romana

Làpida romana   Làpida romana

Làpida romana


També són característics d’aquest temple els permòdols que trobem sota la cornisa i que ens evoquen a construccions preromàniques i que no trobem en cap altre edifici de la zona. Trobem un gran disc amb motius esculpits a les seves dues cares.

Els dos primers permòdols del costat esquerre són llisos, mentre que en el següent veiem una estrella de vuit puntes i una creu. Com es pot veure a la imatge, el primer està mutilat. 

Permòdol trencat

Permòdol   Permòdol

Permòdol   Permòdol


A continuació veiem a un personatge amb els braços oberts i un disc solar. En el següent hi ha una flor de sis pètals i un disc helicoïdal. També podem veure dues flors de sis pètals, en aquest cas circumscrites, en el permòdol següent.

Permòdol   Permòdol

Permòdol   Permòdol

Permòdol   Permòdol


El següent permòdol presenta una creu circumscrita, força erosionada, en una de les cares i sembla intuir-se una altra en la cara oposada, però està molt erosionada.  La següent imatge esculpida és un animal, força erosionat, en aquest cas ocupant tota la superfície del permòdol i no dins d'un disc. A continuació veiem una altra creu circumscrita, aquesta perfectament definida i una flor de set pètals. El darrer permòdol només el podem veure per una de les seves cares, on hi ha esculpit un disc solar. Una construcció posterior, adossada en el costat nord, tapa parcialment l'absis. En el mur d'aquesta estança veiem un fragment de permòdol, en que s'hi va esculpir una creu.

Permòdol   Permòdol

Permòdol

Permòdol   Permòdol

Permòdol   Permòdol


En el mur sud veiem encastats més fragments de sepultures medievals a banda d’algunes d’època romana.

Restes d'una làpida   Restes d'una làpida

Restes d'una làpida   Restes d'una làpida

Restes d'una làpida   Restes d'una làpida