País Basc / Euskadi - Àlaba / Araba


La Purificación de Nuestra Señora de Lopidana
(Vitòria-Gasteiz)

42º 52,362'N ; 2º 42,732'O    
Lopeggana apareix documentat per primera vegada en l'any 1025, en la Reja de San Milán de la Cogolla, un escrit on s'indica el tribut que pagava la població al cenobi. En aquest cas compartia els tributs amb els veïns nuclis d'Iurre i d'Abetxuko. 


El temple que podem veure es va començar a aixecar en el segle XII.  A aquesta època correspon l'estructura del temple i el campanar de cadireta de tres ulls que hi havia en el mur oest. Posteriorment es va cegar i es va construir un campanar de torre en l'angle nord-oest.


També correspon a aquest primer temple la porta d'accés al temple, relacionada amb la Porta Speciosa d'Estíbaliz. Està formada per tres arquivoltes apuntades, que descansen en impostes decorades amb motius vegetals. Malauradament, aquestes van ser mutilades, però encara podem veure tiges entrellaçades i dos caps humans en dos angles del costat esquerre i una au en el dret.


La primera i la tercera arquivolta presenten un bossell, mentre que la segona està decorada amb fulles d'acant.


Les arquivoltes descansen en tres parelles de columnes bellament decorades. Els fusts estan esculpits de forma simètrica. Les columnes centrals estan decorades amb flors de quatre pètals i en els espais entre elles hi ha caps de claus. Els altres fusts tenen un motiu de cistell, que en entrecreuar-se crea rombes. Dins aquests s'hi van esculpir uns discs amb un forat en la part central en el cas de les columnes interiors i sense foradar en les exteriors.

Columnes de la portalada   Columnes de la portalada

Els capitells també estan bellament decorats. Novament es manté una simetria en el costat dret respecte a l'esquerre. Els quatre capitells exteriors mostren fulles d'acant, mentre que els centrals presenten tiges entrellaçades, fulles i flors.

Capitells de la portalada   Capitells de la portalada

El temple està format per una sola nau, dividida en dos trams i amb una capçalera plana a l'est. Aquesta està coberta amb una volta reforçada per sis nervis d'inspiració francesa, la primera que es va construir a Àlaba. La clau de volta té esculpida a la Mare de Déu amb el Nen a la falda, flanquejats per dos àngels.

L'arc triomfal és apuntat i es recolza en tres columnes, a la que se'ls sumen dues més dels nervis del presbiteri i del primer tram de la nau en el costat sud. Totes elles tenen capitells vegetals de talla molt bàsica a base de flors i fulles verticals.

Les columnes descansen en unes bases vegetals, que descansen en un sòcol on es representen diferents bèsties i uns cercles amb una perla a dins.

El primer tram de la nau té una volta de creueria, mentre que el darrer tram té una volta estrellada. Els dos trams estan units per un arc toral, que es recolza en dues columnes, que tenen dues columnetes adossades. En els capitells del costat esquerre veiem a un personatge assegut amb caputxa, al seu costat veiem a un senglar amagant-se entre la vegetació. En els capitells drets veiem a un altre home assegut i dos gossos que mosseguen a un brau.

Entre els segles XIII i XIV es modifica la capçalera, malgrat que es conserven les primeres fileres de carreus de l'anterior romànica. En ella s'obren tres finestres, dues en el mur est i una en el sud.


El més senzill es troba en la part superior del mur oriental de l'absis.


Està format per un senzill arc apuntat, resseguit per una arquivolta en forma de triple bossell, que descansen en una columna principal i dues més petites, totes elles amb capitells vegetals.


El guardapols té una motllura i descansa en dues mènsules esculpides amb caps humans.

Mènsula i capitell   Mènsula i capitell

Just a sota trobem una finestra més interessant, actualment cegada per la presència d'un retaule. Està formada per un arc apuntat, envoltat per tres arquivoltes també apuntades i en forma de bossell.


En el vèrtex de l'arquivolta central hi ha una flor de sis pètals circumscrita.


Els capitells de la finestra estan decorats amb un cap humà de la boca del qual surten unes tiges, dues aus que beuen d'una mateixa copa i un quadrúpede que es menja una planta en el costat esquerre i dues aus amb rostre humà, un capitell llis i una altra cara humana de la que també surten tiges de la boca.

Capitells de la finestra inferior   Capitells de la finestra inferior

El guardapols, com en el de la finestra superior, està recolzat en mènsules amb caps humans esculpits. Són dos homes amb el cabell llarg, serrell i ulls molt marcats. El personatge del costat esquerre ens mostra els seus dents, mentre que el dret fa un somriure.

La finestra del costat sud té sis arcs apuntats, sense decoració.


Els arcs es recolzen en tres parelles de columnes principals i tres parelles de columnes esculpides en el propi brancal. Les primeres tenen els capitells decorats amb fulles vegetals, mentre que les segones presenten motius geomètrics i semicercles.

Capitells de la finestra sud   Capitells de la finestra sud

Las bases també presenten decoració a base de semicercles i motius vegetals esquemàtics.

Bases de les columnes   Bases de les columnes

El la clau del guardapols hi ha una estrella de sis puntes circumscrita, com la que hem vist en la finestra inferior de l'absis.


El guardapols descansa en dues mènsules amb caps humans esculpits. En el costat esquerre veiem a un home noble amb serrell recte, mentre que en el costat dret hi ha una dama amb barballera i lligadura.

Mènsula esculpida   Mènsula esculpida

En el retaule que presideix l'absis, es venera una imatge de la Mare de Déu amb el Nen del segle XIV.

Malauradament, en la nostra visita al temple no vam trobar ni les complicitats i ni la informació necessària per a poder accedir a l'interior del temple i oferir-vos imatges de l'interior. Esperem tenir més sort en futures visites a la zona.