País Basc / Euskadi - Àlaba / Araba


San Cornelio i San Cipriano de Bellojín
(Valdegovía)

 42º 49,691'N ; 3º 01,776'O    
Els orígens d’aquest temple no estan clars, doncs alguns estudiosos afirmen que es tracta de l’antic monestir de San Cipriano de Pando, que apareix en el Cartulari de Valpuesta datat en l’any 913.


Està format per una sola nau, de planta rectangular i coberta amb una volta de canó, Aquesta està reforçada per dos arcs torals, que divideixen la nau en tres espais. Està capçada a l’est per un absis semicircular, precedit d’un tram presbiteral, cobert amb una volta lleugerament apuntada. La comunicació entre el presbiteri i la nau es fa mitjançant un arc triomfal de perfil apuntat, que es recolza en dues columnes adossades. Els seus capitells estan decorats amb motius historiats. En el del costat esquerre veiem a un home nu ajupit i amb una llarga cabellera. Flanquejant-lo hi trobem dues serps monstruoses que semblen estar barallant-se amb un quadrúpede. En el capitell dret hi ha dos homes en els angles. Una d'elles està barbada i  té les cames en una posició força estranya. L'altra vesteix hàbit i està dempeus. Acompanyen a aquests dos homes un peix, una au i un quadrúpede.


També cal destacar els dos capitells de l'arc toral més occidental. Tenen una decoració molt esquemàtica a base de boles el del costat esquerre i de motius geomètrics el de la dreta. Tots dos presenten un collarí en forma de soga.

En la part central del tambor absidal s’obre una finestra d’una sola esqueixada. Exteriorment està protegida per una arquivolta de mig punt, que es recolza en dues columnes amb els seus capitells vegetals. Per la part interior conserva restes de pintura en tons vermells i negres.


El del costat esquerre està format per fulles planes acabades en volutes i boles. El capitell dret presenta fulles en un nivell inferior i flors en el superior.

Capitell esquerre   Capitell dret

En el mur sud, al costat d'una finestra de factura moderna, trobem les restes d'una finestra romànica. S'ha conservat un capitell de temàtica vegetal i la base d'una columna.

Capitell d'una antiga finestra   Base d'una columna d'una antiga finestra

En aquest mateix mur, però sota la cornisa, trobem dues úniques mènsules esculpides. En una d'elles s'ha representat un cap monstruós, mentre que en l'altra hi veiem un personatge vestit amb túnica, que sosté una bola amb la seva mà esquerra. En el mur n'hi ha dos més esculpit amb caps d'animal. La resta són de proa de vaixell.

Mènsula esculpida   Mènsula esculpida

Mènsules de l'absis


De la cornisa original només conservem un petit fragment decorat, amb tres fileres de triangles.


Accedim al temple per una porta oberta en el mur sud. Està formada per un arc de mig punt, lleugerament apuntat, Envoltat per un segon arc escacat per la part interior i en forma de motllura per l'interior. Aquest arc es recolza en dues columnes amb els capitells esculpits.


El capitell del costat esquerre està decorat amb unes flors en la part superior, mentre que el del costat dret presenta dues aus, molt erosionades. Una d'elles té una serp enroscada que l'intenta atacar.

Capitell esquerre   Capitell dret

En un dels carreus del muntant dret es va gravar una creu llatina.   


En el interior es conserva una pica baptismal de grans dimensions i totalment llisa, que descansa en un peu cilíndric, que té una motllura en la part superior.