País Basc / Euskadi - Àlaba / Araba


San Cristóbal d'Heredia
(Barrundia)

42º 52,423'N ; 2º 52,122'O    
El lloc de Deredia el trobem documentat per primera vegada l'any 1051, en la donació que va fer el presbiteri d'Heredia, Muño, de l'església de San Miguel de Zuazo de Vitòria a San Millán de la Cogolla.


El temple actual és una construcció de principis del XVI, que conserva alguns elements de l'anterior església romànica. El més destacat és la porta d'accés, formada per cinc arquivoltes apuntades.


Les arquivoltes senars estan decorades amb bossells i frisos de dents de serra, mentre que la segona presenta una franja decorada en ziga-zaga i una altra amb un escacat. La quarta arquivolta està decorada amb un altre escacat, però també amb rosetes. En els dos extrems de l'arc s'hi va esculpir una flor de llis.

Detall de les arquivoltes   Detall de les arquivoltes

Els arcs descansen directament en els brancals, on es simulen columnes amb els seus capitells vegetals. Malauradament, aquestes "columnes" van ser retallades per col·locar un cancell.

"capitells i columnes" de la portalada   "capitells i columnes" de la portalada

"capitells i columnes" de la portalada   "capitells i columnes" de la portalada


El temple té una nau amb voltes estrellades de tradició alabesa. En la part central de les voltes hi ha un cercle, que delimita l'espai decorat amb grisalles, obra de Diego de Cegama. Fora dels cercles podem intuir altres fragments pictòrics, que encara no s'han posat en valor.

Interior del temple   Interior del temple

Detall de la volta   Detall de la volta

Detall de la volta   Detall de la volta del cor


En la volta del presbiteri, també hi ha decoracions pictòriques de grisalla,  però no s'ha realitzat encara una retirada de la capa de calç i només veiem un parell de fragments.

Volta del presbiteri   Detall de la volta del presbiteri
En la part baixa de la torre es conserva una pica baptismal gòtica, decorada amb un fris d'arcs cecs de mig punt en la part superior i apuntats i de majors dimensions en la part inferior, que acaben en flors de llis. Entre aquestes dues fileres d'arcs trobem esculpits motius florals i estrelles.

Pica baptismal   Detall de la pica baptismal

Al damunt de l'espai on s'allotja la pica trobem una bella finestra gòtica, que havia estat cegada i que s'ha recuperat en la darrera restauració del temple.