País Basc / Euskadi - Àlaba / Araba


San Martín de Tours de Gazeta
(Elburgo / Burgelu)

   42º 50,560'N ; 2º 32,337'O    
Ens trobem davant un temple, la base del qual és romànica del segle XIII, però a la que se li han afegit algunes estructures com la sagristia en el segle XVI i la torre en el segle XVII, l'espadanya i darrerament una casa pel costat nord.


Està formada per una nau, dividida en dos trams i coberta amb una volta apuntada, un xic irregular i que està reforçada per un arc toral doble. L'arc interior descansa en unes mènsules llises mentre que l'arc exterior ho fa en pilastres adossades als murs laterals.

La nau està capçada per un presbiteri quadrat i cobert amb una volta de creueria. Els seus nervis descansen columnes en els angles, que tenen els capitells esculpits. Els capitells del costat de la nau estan decorats amb les figures del Tetramorf, agrupades de dos en dos: sant Joan i sant Lluc en un capitell i sant Marc i sant Mateu a l'altre. Aquesta representació del Tetramorf de tipus antropomorf la trobem també en el monestir d'Irache (Navarra) o en la propera Basílica de San Prudencio d'Armentia. Els altres dos capitells són de temàtica vegetal, de factura molt simple.

El presbiteri i la nau s'uneixen mitjançant un arc apuntat, que descarrega la seva força en dues columnes, els capitells de les quals estan decorats amb motius vegetals.

S'accedeix al temple per una porta oberta en el mur sud i protegida per un porxo de factura moderna. Fins no fa masses anys, estava parcialment oculta per la rectoria del segle XVIII, que es va enderrocar per recuperar l'aspecte original de la portalada. Actualment, té cinc arquivoltes apuntades, algunes d'elles reconstruïdes parcialment.


L'arc interior és de bossell amb tres elements semicirculars o medallons, un situat en el vèrtex i els altres dos en els extrems. Trobem aquests mateixos semicercles en l'església d'Okina o en la de Luzuriaga, en aquest darrer cas esculpits, on veiem un Agnus Dei, un àngel músic i un lleó rampant. Creiem que a Okina i en aquest temple de Gazeta els medallons estaven pintats, però desconeixem quins motius s'hi van representar.

Medalló central

Medalló esquerre   Medalló dret


La segona arquivolta té esculpides fulles d'acant i altres elements vegetals. Destaca en el costat dret un petit felí.


L'arquivolta central és de bossell, mentre que les dues exteriors tornen a mostrar elements vegetals. La quarta té unes fulles carnoses, mentre que l'exterior està decorada amb flors de card o eguzkilore, una planta molt popular al País Basc.


Les arquivoltes descansen en una imposta decorada amb motius vegetals. Aquesta es recolza directament en els muntants, on s'hi han esculpit tres columnetes en cada angle, la central més gran que les laterals, els capitells de les quals són de temàtica vegetal, a excepció d'un d'ells que té esculpit una cara humana.

Detall de la portalada  Detall de la portalada

Aquestes columnetes tenen unes bases molt simples, amb un semicercle mínimament gravat, que es recolzen unes bases decorades amb fulles en forma de llança.


A principis del 2005 es van descobrir, emparedades en el mur oest, tres talles de principis del segle XIV i una part d'un templet on es venerava una d'elles. Corresponen a sant Martí, sant Miquel i sant Antoni. Després de restaurar-les, van ser dipositades l'any 2006 en el Museo Diocesano de Arte Sacro de Vitòria-Gasteiz. Malauradament, en aquest museu no es permeten les fotografies i per tant hem de recórrer al catàleg digital dels museus d'Euskadi per oferir-vos imatges d'aquestes peces.

Sant Miquel   Sant Martí  Sant Antoni

Fragment del templet


En la nostra visita a la zona no vam trobar les complicitats suficients per poder accedir a l'interior de temples com aquest i oferir-vos imatges de dins i contribuir així a la seva difusió i coneixement. Ho seguirem intentant en futurs viatges a la zona.