País Basc / Euskadi - Àlaba / Araba


San Martín de Jokano
(Kuartango)

   42º 52,286'N ; 2º 54,962'O    
Prop del nucli de Jokano trobem restes d’assentaments en l’Edat del Bronze, que ens demostren l’ocupació d’aquesta zona des d’antic. També a finals del segle XX es va localitzar un important campament romà, que va ser atacat entre els anys 40 i 30 a.C. I és que la vall de Kuartango va ser una important via de comunicació.

El terme de Jocano apareix en la relació de temples que va fer el bisbe de Calahorra, Jerónimo Aznar, del 1257. Tres segles més tard, en la visita que va fer el llicenciat Gil a la zona, va fer constar que el temple era atès per 4 capellans i era una dels millors dotats de la zona.


El temple del segle XIII ha estat restaurat recentment, potser de manera excessiva, dotant a algunes parts d’una modernitat que sobta en l’entorn on es troba.


Està format per una sola nau rectangular, molt alterada al llarg dels segles amb l’obertura de capelles laterals i capçada a l’est per una capçalera plana. La nau està formada per dos trams coberts amb voltes apuntades, com el presbiteri. Tant l’arc toral com el triomfal han perdut les pilastres on es recolzaven en obrir-se les capelles laterals.


En el mur est de l’absis trobem una finestra, actualment cegada per la presència d’un retaule, formada per tres arquivoltes de mig punt bisellades i amb un guardapols llis.


Al seu damunt hi ha una altra finestra en forma d’una sola esqueixada i d’angle monolític.


S’accedeix al temple per una porta oberta en el mur de ponent, protegida per un porxo col·locat en la darrera restauració i que substitueix a les estances elevades que es van construir al llarg dels segles. La porta està datada a finals del segle XII o principis del XIII.


Està formada per tres arquivoltes apuntades i protegides per un guardapols escacat. Les dues arquivoltes interiors presenten una decoració a base d’un fi bossell en l’aresta.


La tercera està bisellada i està decorada amb una successió de rombes, dins dels quals es van esculpir flors, creus i motius vegetals. Destaquen alguns rombes en els quals es van practicar 4 orificis, formant una creu.

Detall de l'arquivolta exterior   Detall de l'arquivolta exterior

Detall de l'arquivolta exterior


En la clau d’aquesta arquivolta veiem una creu circumscrita, mentre que en la de la segona hi ha una flor de vuit pètals, també dins d’un cercle.

Flor circumscrita   Creu circumscrita

Els dos arcs exteriors descansen en parelles de columnes, que tenen els seus capitells esculpits. Els dos capitells exteriors estan decorats amb dos nivells de fulles d’acants. En el del costat dret hi ha un petit cap, una roseta i un personatge estirat.

Capitell exterior    Capitell exterior

El capitell interior del costat esquerre veiem un rostre humà flanquejat per dos guerrers, que porten escuts. En canvi, a la dreta hi ha també un gran rostre masculí, de la boca del qual sorgeixen dues serps i que en té dues més en el cabell.

Capitell interior    Capitell interior

En el mur sud i nord podem veure algunes de les mènsules del temple romànic. Totes les conservades a excepció d’una són llises. En el mur sud podem veure una mènsula on es va esculpir a una cara humana.