País Basc / Euskadi - Àlaba / Araba


San Román de Ezkerekotxa
(Iruraitz-Gauna / Iruraiz-Gaunako)

   42º 50,909'N ; 2º 27,153'O    
El nucli d’Ezkerecocia apareix citat indirectament en una donació feta en el 1040 al monestir de San Juan de la Peña. També el trobem documentat en la relació de temples que es va fer en època del bisbe Jeronimo Aznar, en 1257, sota el nom de Ezcaracocha.La monumentalitat del seu temple ve en part justificada per trobar-se en el camí de Sant Jaume, que des del Túnel de San Adrián recorria les terres alabeses. El primer edifici romànic del que tenim constància data del segle XII. A finals del segle XIII es va modificar la capçalera, construint l’absis poligonal actual i el presbiteri, cobert amb una volta de creuria, en la clau de la qual es va representar a Sant Romà, titular del temple. La volta de l’absis està reforçada per nervis, que descansen en columnes situades en els angles i que tenen capitells de temàtica vegetal. En la clau de volta trobem esculpit l’Agnus Dei. Tots dos espais es comuniquen mitjançant un arc triomfal apuntat, que es recolza en dues columnes adossades, flanquejades per dues columnes més petites, on descarreguen la seva força els nervis de les voltes. Els seus capitells estan decorats amb elements vegetals, entre els que veiem el cap d’un home.


La nau està dividida en dos trams per un arc toral, que manté l’estructura de l’arc triomfal, amb una columna central i dues laterals. En els capitells del costat esquerre veiem un centaure apuntant el seu arc cap a dues harpies i motius vegetals. En el costat dret hi ha una àliga que ataca a la seva presa i una lluita entre diferents animals, a més de motius vegetals i un cap humà.

En l’absis destaca la finestra oberta en el tram central. Està formada per tres arquivoltes apuntades, protegides per un guardapols decorat amb fulles de palma i tres fulles de cinc pètals.


El primer arcs està decorat amb diferents tipus de fulles. La segona presenta tres fileres de fulles sobreposades. En els dos extrems de l’arc veiem a dos personatges: a l’esquerra hi ha una dona, amb cabell llarg i vel, mentre que a la dreta hi ha un home amb capa i amb les mans unides a l’alçada del pit, on sosté un llibre. Probablement es tracti d’una representació dels patrocinadors de la construcció d’aquesta capçalera.

Personatge femení   Personatge masculí

El tercer arc torna a mostrar elements vegetals diversos. En el costat dret, sobre una d’aquestes plantes veiem un petit cap d’animal.


Els tres arcs descansen en tres parelles de columnes, els capitells dels quals estan decorats bàsicament amb motius vegetals. El capitell exterior esquerre presenta a un home vestit amb túnica i capa. El capitell central presenta dues bèsties alades enfrontades. Al seu damunt hi ha un cap humà esculpit, però molt erosionat. En un registre inferior veiem dos discos solars i elements vegetals. El darrer capitell d’aquest costat està decorat amb palmeres. Els capitells del costat dret són vegetal, però en el més interior s’entreveuen dos petits caps d’animals en la part superior.

Capitell del costat esquerre   Capitell del costat esquerre   Capitell del costat esquerre

Capitell del costat dret   Capitell del costat dret   Capitell del costat dret


Entre les columnes trobem unes altres, tallades directament en el brancal. Els capitells del costat esquerre presenten un personatge monstruós, que mossega la columna, un cap d’home i elements vegetals. En el costat dret veiem fules de roure i glans, una àliga amb les ales obertes que té com a presa un conill i elements vegetals molt erosionats en el darrer.

Capitell del costat esquerre   Capitell del costat esquerre   Capitell del costat esquerre

Capitell del costat dret   Capitell del costat dret


En el mur sud del presbiteri hi ha una altra finestra, que només és visible des de l’interior, doncs la construcció de la sagristia la va tapar per l’exterior. Està formada per dos arquivoltes apuntades, la interior presenta una motllura, mentre que l’exterior té uns bossells. Els seus capitells estan decorats, si bé els seus motius han quedat difuminats per les diferents capes de pintura afegides al llarg dels segles. Podem intuir decoracions vegetals, entre les que treu el cap algun animal, veiem una serp i una au.

En el presbiteri trobem un dels elements més interessants del temple. Es tracta d’una credença. Quan encara no existien les sagristies, que es van començar a construir a finals del segle XV, era el lloc on els capellans guardaven els llibres i estris litúrgics després de cada celebració. En aquest cas està formada per dos arcs de mig punt, que estaven dividits en diferents alçades gràcies a unes baldes de fusta. La columna central presenta decoració de tipus vegetal en el seu capitell, amb plantes de quatre fulles als laterals i una flor en la part frontal. Envolta el conjunt un arc apuntat decorat amb fulles carnoses. Dins d’aquest arc es va col·locar el cap d’una dama amb vel, de molt bella factura.

S’accedeix al temple per una porta oberta en el mur sud i que procedeix del temple del segle XII. Està formada per tres arcs de mig punt en gradació, l’exterior dels quals està decorat amb un escacat.


Els dos arcs exteriors es recolzen en dues parelles de columnes. Els seus capitells estan decorats i presenten orificis fets amb filaberquí. Els del costat esquerre estan més erosionats, però veiem el que sembla una àliga amb les ales obertes i un personatge amb la mà dreta alçada, que ha perdut el cap. Al costat té dues rosetes i el que sembla un llibre.

Capitell del costat esquerre   Capitell del costat esquerre

En el costat dret veiem dos capitells decorats amb fulles, tiges perlades o boles.

Capitell del costat dret   Capitell del costat dret

De l’interior del temple destacarem el sagrari gòtic, fet amb pedra i policromat, que actualment es conserva en la capella del baptisteri. També és interessant el retaule major renaixentista, fet amb pedra en el segle XVI.