País Basc / Euskadi - Àlaba / Araba


San Vicente de Oto Barren-Hueto Abajo
(Vitòria-Gasteiz)

42º 53,011'N ; 2º 47,945'O    
El lloc de Oto apareix citat per primera vegada en la Reja de San Milán de la Cogolla, un escrit del 1025 on s'indica el tribut que pagava la població al cenobi. En aquest cas compartia els tributs amb el nucli de Hueto Arriba-Oto Goien. En 1257 apareix com a Oto de Yuso en la relació de temples que va fer el bisbe de Calahorra Jerónimo Aznar. Trenta cinc anys més tard consta que a una reunió del ardiaconat d'Àlaba van assistir quatre beneficiats de Hueto de Yuso. En el segle XIX es va unir al seu veí homònim, amb el que van formar el municipi de Los Huetos, que va ser annexionat a Vitòria-Gasteix en 1975.


El temple que podem veure es va aixecar en el segle XIII i recentment se l'ha despullat de molts dels afegits que va tenir al llarg dels segles. Això ha permès descobrir un fragment de mur de l'edifici del segle XI, descobert en els darrers anys, quan es va fer un estudi estratigràfic de tot el temple. Correspon a la part més occidental del mur nord, on encara es pot veure l'anterior cornisa i la part baixa del mur oest.

Mur oest   Mur nord

La resta del edifici correspon, com hem comentat, a l'edifici aixecat en el segle XIII. Està format per una sola nau dividida en tres trams coberts amb voltes  de creueria. La nau està capçada a l'est per un absis poligonal, que és sense cap mena de dubte l'element més interessant de tot el temple. Està cobert amb una volta reforçada per cinc nervis que descansen en columnes adossades en els angles de l'absis, que tenen els capitells vegetals. Té el mateix tipus de decoració la clau de volta on s'uneixen tots els nervis. 


L'absis destaca per la seva rica decoració exterior. Dues impostes llises divideixen l'espai en tres nivells. Per altra banda, també està dividit mitjançant quatre columnes, que s'alcen sobre un alt podi i que es transformen en contraforts en el nivell superior.


Aquestes columnes tenen uns capitells que estan decorats amb motius vegetals.

Capitell de l'absis  Capitell de l'absis

Capitell de l'absis  Capitell de l'absis


En la part central de l'absis s'obren tres finestres, d'arcs de mig punt lleugerament apuntats. La finestra central està més decorada que les dues laterals. La primera i la tercera arquivolta estan decorades amb un bossell, mentre que la segona presenta fulles d'acant i el guardapols un escacat.

Finestra de l'absis  Finestra de l'absis  Finestra de l'absis

Detall de la finestra central de l'absis


Els arcs es recolzen en parelles de columnes, que tenen els seus capitells decorats amb motius vegetals.

Capitells de la finestra central de l'absis  Capitells de la finestra central de l'absis

Les finestres laterals tenen les arquivoltes decorades amb bossells i envoltades per un guardapols escacat. Aquests arcs descansen en triples columnes esculpides directament en els brancals. Els seus capitells, també esculpits en el brancal, estan decorats amb incisions en forma de triangle.


En el mur sud del presbiteri trobem una finestra romànica, que exteriorment va quedar oculta per la construcció de la capella de san Blas. Està formada per dos arquivoltes de mig punt, la interior decorada amb fulles d'acant i l'exterior amb un bossell. Ressegueix la finestra un guardapols, també decorat amb fulles d'acant. Els dos arcs descansen en columnes amb els capitells esculpits. En el capitell exterior del costat dret trobem a Crist, vestit amb una túnica, però amb el costat dret nu. L'acompanya sant Tomàs, que està ajupit i li posa el dit a la ferida del costat. El següent capitell té representats a tres sants, dels quals només identifiquem a sant Pere gràcies a les claus que porta. Els capitells del costat dret de la finestra són de temàtica vegetal. També són vegetals els capitells de l'exterior, actualment dins la capella de san Blas. En un d'ells també hi veiem dues harpies.

Dins aquesta capella es pot contemplar un retaule datat en 1526 i dedicat a san Blas, que el presideix amb una talla. L'envolten dues taules amb escenes del seu martiri. En el registre superior veiem als sants Joans a l'esquerra i santa Catalina i sant Llorenç  a la dreta. En la taula central superior hi ha l'escena del Davallament. A pla predel·la s'hi van representar san Pere, sant Pau, san Andreu, san Felip, san Jaume el menor i san Bartomeu, que flanquegen a la imatge de Crist entre dos àngels.

La teulada de l'absis està recolzada en unes interessants mènsules esculpides. Algunes de les quals conserven part de la seva policromia.  Si comencem el nostre recorregut des del sud trobem el cap d'una bèstia, amb la boca oberta, dins la qual es poden veure les cames d'un home. A continuació veiem una bèstia amb un cos estrany del que destaquen les seves urpes. Després d'unes mènsules trencades i que han perdut totalment els motius amb que van ser esculpides, veiem a una àliga amb les ales obertes i una presa entre les seves urpes. La segueix una representació d'una serp i un gripau que mosseguen els pits d'una dona.

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida

En la següent mènsula trobem el rostre d'un home amb barba i bigoti i els cabells ondulats. A continuació hi havia dos personatges, un dels quals sembla que porta un cistell, però malauradament estan mutilats i no els podem identificar. Tampoc sabem que hi havia en la següent mènsula. Si que podem identificar a dos homes lluitant en la següent mènsula.

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida

Tornem a trobar la cara esculpida d'una bèstia, molt erosionada i al seu costat un personatge vestit amb túnica. A continuació hi ha una mènsula totalment erosionada, a la que segueix una cara humana mutilada.

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida

Les dues mènsules següents també estan molt fragmentades. En la primera suposem que hi havia alguna au o bèstia de la que només es conserven les seves urpes. En la segona hi havia algun animal, del que conservem part del seu cos, les potes posteriors i la cua. En l'angle trobem una mènsula amb un cap d'animal mutilat i a continuació un altre cap d'animal.

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida

La següent mènsula presenta a un home que amb la mà esquerra subjecta el que sembla un cilindre. Alguns estudiosos defensen que és un rotlle i per tant un representa a un escrivà, mentre que altres fonts defensen que es tracta d'un exhibicionista que ensenya el seu membre. No ens acabem de decantar per cap de les dues opcions, doncs veiem punts febles en cadascuna de les dues teories. Al seu costat veiem un cap humà però força grotesc, que té arrugues al front i un nas prominent. També veiem a un personatge amb dos caps i un altre cap grotesc, amb les orelles punxegudes i que es posa les mans a la boca.

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida

A continuació tornem a trobar un rostre grotesc, en aquest cas sembla de dona, tot i que presenta un aspecte simiesc i manté la boca oberta mostrant els seus dents. La següent mènsula presenta un personatge que té el cap per avall. En l'angle trobem una altra cara grotesca, mentre que a continuació trobem el rostre d'una dona noble, amb toca i barballera.

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida

El següent personatge porta una caputxa. El segueixen un cap d'animal, un altre cap amb expressió grotesca, que obre la seva boca per mostrar-nos les dents i un cap humà molt erosionat.

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida  Mènsula esculpida

Les dues darreres mènsules esculpides tenen representat un cap humà: el primer amb un nas prominent i el segon molt erosionat.

Mènsula esculpida  Mènsula esculpida

El primer tram de la nau forma part del presbiteri. Està separat de la resta per un arc apuntat, que descansa en columnes dobles adossades als murs laterals. Els seus capitells estan decorats amb fulles d'acant. Al costat d'aquestes hi ha dues columnetes més, on descansen els nervis de les voltes. Els capitells tenen àngels que toquen uns corns i mantenen en alt la mà dreta. En un d'ells també es va representar a una dama amb toca i barballera.

Els dos altres trams de la nau estan separats per un arc toral apuntat, que es recolza en  un columna adossada. Al seu costat hi ha dues columnetes. El capitell és corregut per a les tres columnes i es decora amb motius vegetals, d'estil gòtic.

La clau de volta del segon tram té representat a un Agnus Dei, mentre que la del darrer tram té un motiu floral.

La porta d’accés s’obre en el mur sud, protegida per un porxo de factura posterior. Està formada per cinc arcs apuntats, decorats amb bossells. Malauradament, l’arc exterior ha perdut bona part de les seves dovelles.


En la clau de l’arquivolta central veiem esculpida una cara humana, mentre que en la de la quarta hi ha una flor de quatre pètals.


Tampoc no s’ha conservat el guardapols, del que només veiem un petit fragment en el costat dret i podem comprovar que estava decorat amb motiu de ziga-zaga. Si que s’han conservat les dues mènsules on es recolzava, que representen un motiu molt habitual a la zona: el rostre dels promotors. Al costat esquerre veiem a una dama noble amb tocat i a la dreta veiem a un home barbat, amb el serrell marcat i amb bonet.


Els arcs estan recolzats en cinc parelles de columnes amb els capitells correguts i decorats amb motius vegetals, que ens indiquen que estem començant a entrar en el gòtic. Entre les fulles carnoses del costat dret hi veiem novament una dama amb toca i barballera amb les mans alçades, dos animals lluitant, un home grassonet que sosté amb les seves mans la imposta i una àliga amb les ales obertes i un conill entre les seves urpes.


En el costat dret només s’hi va esculpir un cap, probablement masculí, que actualment està molt erosionat.

Capitells de la portalada  Capitells de la portalada

Adossat a l’angle sud-oest trobem el campanar de cadireta de dos pisos. L’inferior té dos arcs de mig punt, mentre que en el superior hi ha una sol arc, de factura posterior.


Malauradament no vam trobar la manera de poder accedir a l’interior del temple i no us en podem oferir imatges. Tampoc totes les fotografies tenen la qualitat desitjada per a poder apreciar tots els detalls. Esperem poder repetir-les ben aviat, però per si finalment no podem desplaçar-nos a Àlaba tal i com tenim previst, hem cregut que era més interessant publicar el material que tenim ara mateix i no endarrerir la seva publicació a la web.