Castella i Lleó - Província de Sòria


Església de San Miguel
(La Riba de Escalote)

41º 21,097'N ; 2º 47,779'O      
La vall del riu Escalote va patir constants campanyes bèl·liques entre cristians i musulmans, fins que l'any 1060 es conquerida per les tropes de Ferran I de Castella i es va iniciar la repoblació.


El temple parroquial es troba en el centre del nucli urbà i té adossada la casa parroquial. Està format per una sola nau, capçada a l'est per un absis semicircular. Posteriorment, en el segle XVI es va modificar el temple, sobrealçant la nau i l'absis i també es va suprimir l'arc triomfal.


D'època romànica només es conserva la part inferior de l'absis, part del mur nord i la porta d'accés. Malauradament, aquesta porta és difícil de fotografiar per la presencia d'una porta de forja "decorada" amb una malla de filferro.


La porta està formada per tres arcs en gradació, sense cap decoració.

En el mur nord es va adossar la sagristia, una capella i el porxo que protegeix la porta d'entrada. En ells es van aprofitar la cornisa i les mènsules llises del mur romànic.


A les afores de la població trobem la capella de San Hipólito. Es tracta d'una petita construcció barroca en la que es va aprofitar la porta d'entrada d'una altra construcció. Es desconeix si formava part d'un temple anterior ubicat en aquest espai o bé va ser traslladada des d'un altre indret. És una porta de característiques similars a la de l'església de San Miguel, formada per dos arcs llisos en gradació, protegits per un senzill guardapols.

Capella de san Hipólito    Porta de la capella de san Hipólito