Província de Girona


Sant Vicenç de Besalú
(Besalú, Garrotxa)

42º 12,060'N ; 2º 41,969'E    



Ens trobem amb un dels edificis més antics de Besalú, malgrat que l'edificació actual correspon bàsicament al segle XII. L'any 977, quan el comte Miró Bonfill va fundar el monestir benedictí de Sant Pere i la canònica de sant Genís i sant Miquel, aquest temple ja existia, doncs va ser donat a aquesta canònica.


En el segle XV, Pere Rovira, que era doctor en lleis i col·lector de l'obra de sant Vicenç, va fer portar des de Sant Serni de Tavèrnoles el cos del màrtir Sant Vicenç, sense que coneixem més detalls d'aquest sant. També es va traslladar a aquest temple la relíquia de la Vera Creu, que es trobava a la Canònica de Santa Maria, quan aquesta es va abandonar pel seu estat ruïnós. Uns anys desprès va ser robada.

En el costat esquerre de l'absis principal veiem l'enterrament de Pere Rovira, que va morir l'any 1413. Es tracta d'un sepulcre gòtic, fet amb alabastre, amb la figura jacent del difunt, envoltada de personatges que el ploren.



Malauradament, tant la imatge jacent com les que el ploren han sofert nombroses mutilacions.

Detall del sepulcre de Pere Rovira  Detall del sepulcre de Pere Rovira  Detall del sepulcre de Pere Rovira

Durant la guerra civil es va cremar l'edifici i es va destruir l'altar major. Fruit d'aquest incident es va trobar al mur de l'absis un vas de cristall ple de monedes, que anys més tard es va poder recuperar i actualment es troba en el Museu d'Art de Girona.


El vas està decorat amb cintes paral·leles en baix relleu en la part superior. En la part central hi veiem a dos parells d’ocells enfrontades. Entre aquestes dues parelles hi ha motius vegetals a base de fulles. Es creu que va ser realitzat per un taller hispano-àrab dels segles IX o X.

Pot de vidre conservat en el Md'A   Pot de vidre conservat en el Md'A

També es conserva en el museu una lipsanoteca, però que no està exposada, doncs es va localitzar de manera molt fragmentaria.

El temple té planta basilical amb tres naus acabades en un transsepte on s'obren tres absis semicirculars. 

Capçalera

Capçalera   Interior del temple


L'absis de la nau central està decorat externament amb arcs cecs i un fris de dents de serra.


Els arcs es recolzen en mènsules, algunes de les quals estan esculpides. En elles podem veure tres caps humans, dos dels quals es posen la mà a la boca, tres decorades amb motius vegetals i dues flors.

Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida

Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida

Mènsula esculpida   Mènsula esculpida


En la part central de l'absis s'obre una finestra, d'arcs de mig punt en gradació. Està emmarcada dins d'un rectangle, decorat amb motius vegetals i geomètric, tant per la part interior com l'exterior.

Decoració exterior de la finestra de l'absis central   Part superior de la finestra de l'absis centrarl   Decoració exterior de la finestra de l'absis central

Finestra de l'absis central   Finestra de l'absis central


Interiorment, l'absis central és totalment llis, sense decoració, a excepció de la finestra, que ja hem vist i de la imposta que separa el tambor de la volta absidal.


La nau central és més alta que les laterals i està coberta amb volta de canó lleugerament apuntada. Les laterals, en canvi, tenen volta de quart de cercle. Estan separades per arcs formers de mig punt, que descansen en pilars rectangulars.


Una bella rosassa, situada sobre l'arc triomfal de l'absis principal, il·lumina l'interior de la nau central. Està formada per sis lòbuls que s'uneixen mitjançant un cercle central. Envolta a aquests lòbuls una circumferència decorada amb un motiu de soga. També té aquesta decoració per la part interior, si bé té un arc més exterior, decorat amb peces quadrades.

Rosassa de la capçalera    Rosassa de la capçalera des de l'interior del temple

Els absis laterals, de perfil semicircular, no coincideixen exactament amb les naus, doncs són lleugerament més amples. Això és degut a l'existència d'un transsepte, cobert amb volta de canó, perpendicular a les de les naus laterals.

Transsepte nord   Transsepte sud

Absis nord   Absis sud


Podem trobar dues portes que donen accés al temple. La més antiga la podem trobar al mur dret i permet accedir directament a la nau lateral.

Porta lateral i campanar

Està formada per dues arquivoltes que envolten un timpà i una llinda llisos. Tenint en compte que la porta del mur oest i també la de Sant Pere presenten restes de policromia en el timpà, podem pensar que aquest també va estar decorat. Està datada en el darrer quart del segle XII, per la seva afinitat als models rossellonesos en quant a la seva forma, si bé els motius esculpits l’acosten a Ripoll.


L’arquivolta exterior està decorada amb un motiu helicoïdal. En la part interior hi ha unes palmetes. L’arquivolta interior està decorada amb elements vegetals, que s’entrellacen formant uns cercles on hi ha una palmeta.

Arquivoltes i capitells de la porta lateral

Detall de l'arquivolta interior   Detall de l'arquivolta interior


En els extrems d’aquesta arquivolta hi veiem esculpits dos lleons.

Lleó de l'arquivolta   Lleó de l'arquivolta

El capitell exterior esquerre representa parelles de lleons alats, que es mosseguen les ales, mentre que en el capitell interior es van representar motius vegetals.

Capitell del costat esquerre      Capitell del costat esquerre

En el costat dret trobem parelles de monstres enfrontats, que tenen el cap humà i ales. En la part central de cada cara, sota del dau, hi veiem un cap de lleó, que mossega les ales de les bèsties. En el capitell interior hi ha dos quadrúpedes alats amb un únic cap humà, que porta caputxa i té la boca oberta. Dos caps humans, situats a la part superior del capitell, mosseguen les ales dels quadrúpedes i de la seva boca també surten dues tiges.

Capitell del costat dret   Capitell del costat dret

Capitell del costat dret


Al costat de la porta trobem, encastada en el mur una làpida. Malauradament, amb el pas dels anys aquesta làpida ha patit una important erosió, tal i com podeu veure en les fotografies del 2010 i una del 2022.

Làpida en 2010   Làpida en 2022

L'altra porta es troba en la façana oest i ens presenta unes característiques més avançades en el temps, probablement va ser aixecada a meitats del segle XIII.


Està formada per dos arcs de mig punt en gradació, que envolten un timpà llis, decorat amb pintures de factura posterior. L’arc exterior, protegit per un guardapols llis, està format per grans dovelles, que tenen l’angle arrodonit. L'arquivolta interior està decorada amb un bossell segmentat per elements quadrats.


Els dos arcs es recolzen en dues parelles de columnes amb capitells decorats amb motius vegetals derivats del tipus corinti i amb un estil molt proper al gòtic. Els capitells interiors tenen un cap humà sota el dau central de cada cara.

Capitells del costat esquerre   Capitells del costat dret

Per sobre d’aquesta porta destaca el gran finestral, que corona la façana. Com la porta, va ser obert ben entrat el segle XIII i ja ens anuncia les formes característiques del gòtic.


Està formada per un arc apuntat, que descansa en dues columnes amb els seus capitells esculpits. En el del costat esquerre hi ha quadrúpedes alats i amb cap d'ocell. Amb el seu bec es mosseguen les ales. Sota el dau central hi ha un personatge o bèstia que es porta les mans a la boca. Al costat del capitell trobem esculpit un cap de lleó. El capitell del costat dret està decorat amb dues aus que tenen el cap d'un mamífer (un gos?). Per la resta de capitell hi veiem més caps d'animal. Com en el costat esquerre, al costat del capitell trobem un cap de lleó, molt erosionat.

Capitell i mènsula del costat esquerre   Capitell i mènsula del costat dret

El guardapols, també apuntat, es recolzava en dues mènsules, de les quals només es conserva la del costat dret, en forma de cap femení.


L'arc apuntat envolta una rosassa feta amb sis òculs. Per sota seu hi ha quatre arcs de mig punt, que es recolzen en tres columnes. Els seus capitells van ser substituïts, doncs van resultar malmesos en l’incendi de 1936 i actualment es conserven al Museu d'Art de Girona. Van ser restaurats i parcialment reconstruïts per en Francesc Marès. Malauradament, en el lloc original s’hi van posar capitells totalment llisos i no una reproducció dels mateixos. Els tres tenen una estructura similar a base de palmetes i altres elements vegetals. En el dau central d’un d’ells s’hi va esculpir una cara humana, mentre que els altres hi tenen una flor de quatre pètals.

Capitell conservat al Museu d'Art de Girona  Capitell conservat al Museu d'Art de Girona  Capitell conservat al Museu d'Art de Girona

Al braç nord del transsepte, podem trobar una altra finestra, també d’estil gòtic, però molt més simple.

Braç nord del transsepte    Finestral gòtic del transsepte


En canvi, la del braç sud del transsepte és romànica i espera pacient que li arribi una restauració i neteja. Està formada per tres arcs de mig punt en gradació.


L’arc central està decorat amb motius vegetals entrellaçats, formant cercles dins dels quals hi ha palmetes. Aquest arc descansa en dues columnes amb els capitells vegetals, si bé en el del costat dret hi veiem una àliga en cada angle. Els altres dos arcs descansen en una mena de fris decorat bàsicament amb motius vegetals i d’entrellaçats.

Detall de la finestra del braç sud del transsepte   Detall de la finestra del braç sud del transsepte

En la façana oest hi ha dues finestres romàniques, que il·luminen les naus laterals. Estan formades per tres arcs de mig punt en gradació, que descansen en una imposta.

Finestra del mur oest   Finestra del mur oest

En la finestra del costat esquerre, trobem dos caps humans sota la imposta. En l'arc exterior veiem motius vegetals a mode de capitell.

Detall de la finestra nord de la façana   Detall de la finestra nord de la façana

En canvi, en el costat dret, només es van esculpir motius vegetals.

Detall de la finestra sud de la façana   Detall de la finestra sud de la façana

Tant en el mur nord com en el mur sud es conservem nombroses mènsules esculpides sota la cornisa de la teulada. En el mur sud gairebé totes són esculpides i en elles podem veure una figura humana, alguns caps d’animals, motius vegetals i geomètrics.

Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida

Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida

Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida

Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida

Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida

Mènsula esculpida   Mènsula esculpida


En el mur nord, en canvi, predominen les mènsules llises. Malgrat això, hi podem veure alguns caps humans, d'animals, elements vegetals i geomètrics.

Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida

Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida

Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida

Mènsula esculpida   Mènsula esculpida   Mènsula esculpida


El campanar es va construir en el sector sud-oest, sobre el darrer tram de la nau lateral, entre els segles XVII i XVIII.